High-tech-alarmering in een monumentaal gebouw

Veel installateurs zweren bij bekabelde alarmsystemen. Maar bekabeling kan nogal eens een uitdaging vormen. Bijvoorbeeld in een monumentaal gebouw, waar boren en frezen niet bespreekbaar zijn en waar men ook geen zichtbare leidingen wil. Gelukkig zijn er tegenwoordig ook zeer betrouwbare en gecertificeerde draadloze installaties, zoals die van Ajax Systems.

Recent werd Van Dorp Installaties uit Breda gevraagd een alarmsysteem te leveren voor de monumentale Geertruidskerk in Geertruidenberg. Dit vooral omdat de beheerder, de Stichting Behoud Geertruidskerk, het gebouw ook voor andere doeleinden wilde gaan gebruiken, dan het houden van kerkdiensten.

Gedacht werd bijvoorbeeld aan kunstexposities, wat vanzelfsprekend alleen mogelijk is als men de eigenaren en verzekeraars van de kunstwerken een goed beveiligingsniveau kan garanderen. Ook andere bij de identiteit van het kerkgebouw passende maatschappelijke en commerciële activiteiten worden overwogen, wat niet alleen een betrouwbare, maar ook flexibele beveiliging vraagt. Die nieuwe activiteiten zijn nodig om de exploitatie van het gebouw rendabel te houden in deze tijden van teruglopend kerkbezoek.

Eisen
De apparatuur van het door ARAS Security vertegenwoordigde Ajax Systems bleek aan alle gestelde eisen te voldoen. Paul Koedijk, de beheerder van de kerk, is er dan ook bijzonder over te spreken. “Er hoefde niet geboord te worden en je ziet geen draden lopen. Zo blijft de esthetische waarde van ons gebouw bewaard.” De beheerder is ook lovend over de bij het systeem behorende smartphone-app.

“Het is heel fijn om via de app het systeem in- en uit te kunnen schakelen. Je ziet daarbij ook gelijk wat er nog open staat.” Meerdere personen gebruiken de app en per persoon zijn de rechten voor het in- en uitschakelen van het systeem bepaald.

“Ik heb het zo ingesteld dat mensen niet van elkaar kunnen zien wie er heeft ingeschakeld en wanneer personen het pand weer hebben verlaten. Het is namelijk niet nodig dat wij elkaar in de gaten houden. Oudere deelnemers zonder smartphone gebruiken een afstandsbediening. Zo is het systeem voor iedereen goed en makkelijk te gebruiken.”

Probleemloos
Van Dorp Installaties was al vele jaren een vertrouwde partner voor de kerk, maar had nog geen ervaring opgedaan met Ajax Systems. Maar het installeren verliep probleemloos en met veel enthousiasme.

“De draadloze componenten van het systeem kunnen lange afstanden overbruggen en het signaal blijft sterk ondanks de eeuwenoude dikke muren van het kerkgebouw”, zegt Alexander Moelands van Van Dorp Installaties. “In de toekomst wil men nog meer activiteiten mogelijk maken in de Geertruidskerk. Wij kunnen dan eenvoudig extra componenten toevoegen, zonder enige vorm van overlast te veroorzaken. Een ideale oplossing dus, zeker in een monumentale omgeving.”