Certificeringen en beleid


Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze producten, onze dienstverlening aan onze klanten en van onze organisatie zelf. Al vanaf 1993 is het handhaven van de ISO certificering daarom een guiding principle bij ARAS. Ook veilig werken, gezondheid en milieu zijn belangrijke aandachtspunten bij onze werkzaamheden. Om dat aan te tonen beschikken we over de volgende kwaliteitscertificaten:

  • ISO 9001:2015
  • VCA* 2008/5.1

Deze certificaten zijn van toepassing op ARAS Security B.V., gevestigd te Thomas Edisonweg 5 en 8 te Drunen. De certificerende instelling is Bureau Veritas.

(Kwaliteit)managementsysteem volgens NEN-EN-ISO 9001

Continu verbeteren staat centraal in ISO 9001 en staat ook centraal bij ARAS. Het (kwaliteit)managementsysteem gecertificeerd volgens de ISO norm is een tool bij het nastreven van de missie en visie en bij het realiseren van de strategie. Daarnaast is het ook een waardevol instrument om de organisatie voortdurend te optimaliseren en te verbeteren.

Kwaliteitsbeleid

De Directie van ARAS Security B.V. heeft onderstaand (kwaliteits)beleid van ARAS Security vrijgegeven.

Missie
ARAS Security wil een belangrijke full service distributeur in beveiligingssystemen zijn en dat op een zodanige wijze, dat continuïteit van de organisatie en tevredenheid van de klanten zijn gewaarborgd.

Hiervoor zullen wij:

  • voldoen aan wet- en regelgeving;
  • ons concentreren op de verkoop via installateurs;
  • in onze totale marktbewerking en nazorg waarde toevoegen waarbij we beter dan onze concurrenten tegemoet komen aan de wensen van de klanten om zodoende de grootst mogelijke tevredenheid van onze klanten te realiseren;
  • streven naar een duurzame relatie met onze klanten;
  • streven naar continue verbetering;
  • onze medewerk(st)ers, als de belangrijkste bron voor succes, motiveren en stimuleren;
  • veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden creëren en handhaven
  • een stijl van werken en communiceren hanteren die gekenmerkt wordt door openheid en eerlijkheid.

Visie
ARAS streeft er naar om voor ieder project en ieder budget de beste oplossing te bieden voor een veilig gevoel. Wij willen dat iedereen in Nederland dagelijks een stukje veiliger is dankzij onze inspanningen. Dit doen we door het leveren van top-klasse security en safety producten met extreme klantgerichtheid en de allerbeste service. Hier stellen we ons exclusieve assortiment aan producten en diensten iedere dag bij. Deze flexibiliteit is gebaseerd op ons allersterkste merk, onze medewerkers. Ieder touch point tussen ARAS en onze afnemers is bedoeld om dit beeld te bevestigen en te versterken.

Vragen?

Meer weten over het kwaliteitsbeleid van ARAS Security of een kopie van ons ISO certificaat of VCA* certificaat ontvangen? Neem dan contact op met één van onze kwaliteitsmedewerkers.