Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Plus Ultra Wageningen toegangscontrole

Draadloos toegangssysteem voor incubatorgebouw Plus Ultra in Wageningen

De Wageningen Campus is in tien jaar tijd uitgegroeid tot het hart van het universitaire leven in Wageningen.In het verleden waren de gebouwen van de universiteit - die zo’n tienduizend studenten en ruim vijfduizend medewerkers telt - verspreid door de Gelderse gemeente te vinden. Tegenwoordig is alles geconcentreerd op de campus, waar naast onderwijsfaciliteiten onder meer studentenwoningen en sportaccommodaties zijn gevestigd. Om de band met het bedrijfsleven te versterken, zijn in een ‘business strip’ meerdere kavels beschikbaar gesteld voor bedrijven die actief zijn in sectoren die een raakvlak hebben met de opleidingen van de universiteit. Als eerste realiseerde Friesland Campina hier een nieuw R&D-centrum. Begin dit jaar opende Plus Ultra aan de overzijde daarvan als tweede de deuren.

Duurzaam, transparant en flexibel. Dat zijn de uitgangspunten van Plus Ultra, het nieuwe incubatorgebouw op de Wageningen Campus. In het gebouw is een mix van startende en volwassen ondernemingen gevestigd die elkaar aanvullen en (samen)werken aan nieuwe technologie en onderzoek op het gebied van onder meer biotechnologie en voedingsmiddelen. In het pand zijn naast kantoren onder meer laboratoria, technohallen en zelfs een proeffabriek te vinden. Het open karakter betekent echter niet dat het gebouw voor iedereen toegankelijk is. Een draadloos toegangssysteem, dat is geïnstalleerd door Schrijvers Technische Installaties en geleverd door ARAS Security, zorgt ervoor dat de bedrijven ongestoord kunnen werken aan hun projecten, terwijl ongenode gasten buiten de deur blijven.

Broedplaats

De naam van dit nieuwe incubatorgebouw verwijst naar de gedrevenheid om steeds te blijven innoveren. Plus Ultra is bedoeld voor startende en volwassen ondernemingen met een link naar de universiteit. “Doelstelling is te komen tot een ‘broedplaats’ van kennisintensieve technologische bedrijven in de agro- en food-industrie die elkaar aanvullen en versterken. De gebruikers van het gebouw ontmoeten elkaar veelvuldig en worden uitgenodigd samen te werken aan innovatie. De startende ondernemers kunnen bovendien rekenen op begeleiding en ondersteuning op het gebied van onder meer  bedrijfsvoering”, vertelt Rik Creemers, Client Manager bij Kadans Science Partner, dat het bedrijfsverzamelgebouw heeft ontwikkeld en soortgelijke concepten al op meerdere locaties heeft toegepast. Al vanaf de tekentafel waren duurzaamheid, transparantie en flexibiliteit sleutelwoorden bij de ontwikkeling van Plus Ultra. Het gebouw is ontworpen volgens de richtlijnen van de BREEAMsystematiek, een werkwijze waarbinnen alle aspecten van de ontwerp-, realisatieen exploitatieperiode aandacht krijgen. Bij de bouw zijn diverse maatregelen genomen zodat Plus Ultra voldoet aan de kwalificatie BREEAM-NL ‘Excellent’. Zo is er onder meer een warmteterugwinninginstallatie geplaatst, is er LED-verlichting aangebracht, zijn er pv-panelen geïnstalleerd, is er sprake van passieve zonwering en zijn er materialen met beperkte milieubelasting gebruikt zoals glas en FSC-gecertificeerd hout. De ruim honderd zonnepanelen op het dak dragen bij aan een sterke reductie van het energieverbruik. Plus Ultra werd als tweede gekozen voor de titel ‘Beste Gebouw van het Jaar 2016’, waarvoor 125 projecten waren genomineerd. 

Atrium

De helft van de totale oppervlakte van 7500 vierkante meter is inmiddels verhuurd, terwijl voor de overige beschikbare ruimtes onderhandelingen lopen of concrete interesse is getoond. Het transparante en open karakter van het gebouw dat moet leiden tot communicatie en zichtbaarheid is door architect Wiegerinck architectuur stedenbouw tot uitdrukking gebracht met een centraal atrium waar alle overige ruimtes omheen zijn gebouwd. Meest in het oog springend is de reusachtige houten trap in het atrium die alle vijf bouwlagen met elkaar verbindt. Zowel onder- als bovenaan de trap is een koffiecorner met zithoek te vinden om het onderlinge contact tussen de bedrijven te stimuleren. Het gebouw bevat ongeveer drieduizend vierkante meter hoogwaardige laboratorium-en onderzoeksruimtes en cleanrooms, 3500 vierkante meter kantoor- en ontmoetingsruimtes plus 1500 vierkante meter technohallen.

 Deze technohallen zijn te vinden op de begane grond en zijn ontwikkeld als kantoorruimte waar tevens in de praktijk aan projecten kan worden gewerkt. Op de bovenste etages zijn overwegend kantoren te vinden, ontmoetingsruimtes en vergader- en flexwerkplekken die door meerdere huurders kunnen worden gebruikt. In de nabije toekomst wordt nog een gemeenschappelijke kantine ingericht en zal de balie in het atrium permanent worden bemand.

 

Proeffabriek

De omvang van de in Plus Ultra gevestigde bedrijven verschilt sterk: van kleine bedrijven met enkele medewerkers tot een bedrijf dat innovatieve ingrediënten voor de voedingsmiddelensector ontwikkelt dat drieduizend vierkante meter afneemt inclusief laboratoria, onderzoeksruimtes, werkplekken en een proeffabriek. Een van de huurders is producent van rijsimulators met geautomatiseerde observatie en werkt mee aan de ontwikkeling van de WEpod, het eerste autonoom rijdende voertuig op de openbare weg in Nederland dat gaat rijden tussen Wageningen Campus en station Ede-Wageningen.

Andere huurders houden zich bezig met onder andere de ontwikkeling en bouw van machines en test- en meetapparatuur, werving en selectie en loopbaancoaching in chemie & life sciences en de verbetering van het leerproces van studenten in laboratoria. De openheid en transparantie die Plus Ultra uitstraalt betekenen niet dat het gebouw voor iedereen toegankelijk is. De gevestigde bedrijven voeren veel eigen onderzoek uit en werken aan innovatieve producten en zien die kennis uiteraard niet graag op straat belanden. Bepaalde ruimtes, zoals de laboratoria, cleanrooms en proeffabriek, dienen hoe dan ook niet voor iedereen toegankelijk te zijn vanwege de uitgevoerde experimenten of productieprocessen. Een toegangssysteem was dus gewenst, waarbij het een vereiste was dat het systeem zou aansluiten bij het esthetische karakter en de flexibele opzet van het bedrijfsverzamelgebouw.

Op voorhand was immers nog niet bekend hoeveel en welke huurders zich in Plus Ultra zouden vestigen, hoeveel vierkante meter iedere huurder zou afnemen en hoeveel medewerkers er per bedrijf zouden komen te werken. Rik Creemers: “Een van de sterke punten van het achterliggende concept van Plus Ultra is dat alle ruimtes zijn aan te passen aan de vereisten van nieuwe huurders. Door de zeer ruime indelingsmogelijkheden van het gebouw kunnen we altijd maatwerk bieden.”

Draadloos

De keus viel op een volledig draadloos elektronisch toegangssysteem dat is geïnstalleerd door Schrijvers Technische Installaties, dat verantwoordelijk was voor de aanleg van alle technische installaties in het gebouw, en werd geleverd door ARAS Security. Het systeem is online te beheren via de software van ARAS, terwijl de toegangslezers fraai zijn weggewerkt in het deurbeslag. Alle ruim tweehonderd gebruikers die inmiddels in Plus Ultra werkzaam zijn beschikken over toegangsdruppels die zij bij de lezers in de deurklinken aanbieden ter autorisatie. “Door de toegangscontrole draadloos per deur te regelen, sluit het toegangssysteem perfect aan bij het flexibele karakter van het gebouw”, zegt Wessel van der Biezen, projectleider bij Schrijvers Technische Installaties. “In de toekomst is elke ruimte gemakkelijk aan te passen. Als bijvoorbeeld een grote ruimte later wordt gesplitst in twee kleinere ruimtes voor nieuwe huurders, kunnen snel en eenvoudig de toegangsrechten per deur worden aangepast zonder dat hiervoor nog bouwkundige maatregelen nodig zijn.”

Het toegangssysteem is opgebouwd uit een buitenschil en een binnenschil. Het bedrijfsverzamelgebouw is 24 uur per dag, zeven dagen per week voor de huurders toegankelijk. Alle gebruikers kunnen hun toegangsdruppel gebruiken om het gebouw te betreden bij de hoofdingang en voor de fietsenstalling. De toegangsrechten voor de kantoren, laboratoria en andere ruimtes worden geregeld door de huurders zelf. Zij kunnen eenvoudig toegangsrechten verlenen aan nieuwe medewerkers of deze juist weer intrekken. Zo zijn ruimtes alleen voor bepaalde medewerkers toegankelijk te maken of is het mogelijk medewerkers of externe dienstverleners zoals schoonmakers op bepaalde tijdstippen toegang te verlenen.

Glazen deuren

Het realiseren van een volledig draadloos en flexibel toegangssysteem dat online is te beheren, vormde een uitdaging voor Schrijvers Technische Installaties. Daar kwam de keuze van de architect nog bij om vrijwel uitsluitend te werken met glazen deuren, waarbij de toegangslezers in de deurklinken moesten worden verwerkt. Om tot een passende oplossing te komen werkte de installateur samen met ARAS Security, dat tot en met de oplevering bij het project betrokken bleef. “We hebben samen gezocht naar een systeem dat zo dicht mogelijk bij de eisen uit het bestek in de buurt kwam en dat daarna kon worden aangepast en aangevuld”, zegt Martijn de Steur, projectbegeleider bij ARAS Security. Gekozen werd voor elektronisch deurbeslag en sluitcilinders van A-LOX. De ontvangers zijn geïnstalleerd in onder meer meterkasten in de gangen en sturen ieder meerdere deuren aan. De bouw van Plus Ultra werd eind 2015 afgerond, waarna de eerste huurders vrijwel direct na de oplevering introkken. Dit betekende een korte periode om het toegangssysteem te kunnen testen. Wessel van der Biezen: “In sommige gevallen zijn de ontvangers geplaatst in meterkasten met stalen deuren. Dit bleek de signaalsterkte te beïnvloeden. Om altijd toegang tot alle ruimtes te garanderen, hebben we gekozen voor grotere antennes in het deurbeslag. Dat betekende wel dat alle klinken in één dag moesten worden omgebouwd.” De software geeft per deur de batterijstatus weer, zodat altijd tijdig bekend is wanneer de batterij dient te worden vervangen om te voorkomen dat gebruikers voor een gesloten deur blijven staan. De deuren zijn overigens ook altijd te openen met een mechanische sleutel, maar daarover beschikken alleen de gebouwbeheerders.

Het systeem heeft sinds de opening van Plus Ultra relatief weinig onderhoud nodig. De komende maanden zullen er nog verschillende nieuwe huurders intrekken, die direct toegang tot hun nieuwe werkplekken zullen hebben. En voor de toekomst zijn wijzigingen eenvoudig en flexibel door te voeren. Door de gekozen oplossing kunnen de huurders werken in een gebouw dat zowel transparant en open als veilig is.

 

Tekst: Robert van Daesdonk, magazine BEVEILIGING

 

 

Website design en ontwikkeling door Guidance, Database Publishing Specialist.