Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Coördinatie als dienst

Om de activiteiten van de betrokken partijen aan een project zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, is optimale coördinatie noodzakelijk. Deze coördinatie in de vorm van projectbegeleiding behoort ook tot onze diensten.

De beste technische ondersteuning

Wanneer u kiest voor projectbegeleiding van ARAS, krijgt u de beste technische ondersteuning op die gebieden waar u het nodig heeft. Tevens geeft u een deel projectorganisatie uit handen, waarbij specifieke systeemkennis noodzakelijk is. Hierdoor bent u verzekerd van een goed eindresultaat.

Projectbegeleiding bestaat uit de volgende werkzaamheden

 • één contactpersoon (projectbegeleider) binnen ARAS, waardoor de communicatielijnen duidelijk en kort zijn;
 • één bezoek t.b.v. voorbespreking van het project en het doornemen van de materiaal- en dienstenplanning;
 • in samenwerking met uw projectleider wordt een projectplanning opgesteld, met de daarbij behorende meetpunten;
 • de projectbegeleider neemt samen met u het project door bij uw klant en beantwoordt eventueel openstaande vragen;
 • bezoek aan het project op locatie om eventueel benodigde aanpassingen van het aangeboden systeem voor aanvang van de inbedrijfstelling te kunnen inventariseren;
 • overleg met de automatiseringsafdeling van de eindgebruiker om de implementatie van het systeem zonder problemen te laten verlopen;
 • blokschema's van het geleverde systeem uitgewerkt in Microsoft© Office Visio;
 • bespreken van de montage- en installatiewerkzaamheden van uw monteurs;
 • de projectbegeleider bewaakt de afgesproken levertijden van zowel goederen als diensten;
 • begeleiden van een eventuele derde partij;
 • verzamelen van benodigde informatie voor de programmering van het systeem (IP-adressen, gebruikersrechten e.d.);
 • één bezoek t.b.v. het verzorgen van een algehele oplevering van het systeem;
 • inplannen van eventuele gebruikers- en implementatietrainingen;
 • ... x projectbezoek op locatie;
 • Indien meer dan het aantal hierboven genoemde bezoeken op locatie noodzakelijk blijken, zullen deze op basis van nacalculatie (uren en reiskosten) aan u worden doorbelast.

Website design en ontwikkeling door Guidance, Database Publishing Specialist.